Batterisyra

Specifikation

Beskrivning

Batterisyra för att fylla torladdade batterier. Batterisyran består av 37 procentig svavelsyra som är utblandat med destillerat vatten. 1 liter batterisyra väger 1.28kg att jämföra med 1 liter vatten som vägen 1kg. Batterisyra är klassad som farligt gods med UN nummer 2796 och ADR nr 8 för Väg/Järnväg/Sjö och lufttransport. Då batterisyra måste skickas som faligt gods så blir transportkostnaden relativt hög vilket du kan se då du väljer transportsätt i webbshopen.

OBS! Batterisyra skall nedast användas för att fylla torrladdade batterier. Vid behov av vätskepåfyllning av batterier som redan är i bruk skall endast destillerat/avjonisetat batterivatten användas t.ex. våra art.nummer TBFS5065, TBFS5075 eller TBFS5080.    

Säkerhetsinformation 
Denna produkt får endast köpas av en person eller ett företag som innehar tillstånd av länsstyrelsen att köpa/hantera svavelsyra.
 
 
>> Läs mer

Dokument