Säkerhetsartiklar

Säkerhetsartiklar

>> Läs mer

SLUTA OROA DIG FÖR FARLIGA GASER!

Hur får du veta om gas strömmar ut i fordonet? Troligtvis när det redan är för sent … Narkoslarmet MagicSafe MSG 150 skyddar dig mot narkosgaser. Den känner tillförlitligt av farlig narkosgas i luften och genererar genast ett larm: det hörs en hög signal och den röda LED-lampan blinkar. Samtidigt slås ett utgångsrelä på, som kan aktivera externa larmenheter med upp till 10 A. Du kan stänga av det akustiska larmet genom att trycka på en knapp. Med samma knapp startar man även sensorns funktionstest. Eventuella systemfel visas omedelbart. Sensorn känner av gaser som har eter, kloroform, butan, etan och trikloretylen som bas. Den anpassar sig automatiskt till rumsluften.

>> Läs mer