Hur mäter jag storleken på mitt batteri?


Measure your car battery

Exempel 1

Mät batteriets längd (A) på det ställe där batteriet är som längst. Ta med alla eventuella utstickande klackar/förhöjningar i batteriets nederkant, samt eventuella handtag. Måttet anges i millimeter och ska alltså motsvara batteriets totala längd där det är som längst.
Mät sedan batteriets bredd (B) på det ställe där batteriet är som bredast. Ta med alla eventuella utstickande klackar/förhöjningar i batteriets nederkant, samt eventuella utstickande kanter upp till. Måttet anges i millimeter och ska alltså motsvara batteriets totala bredd där det är som bredast.
Mät slutligen batteriets höjd (C) på det ställe där batteriet är som högst. Om batteripolerna sitter ovanpå batteriet, som i detta exempel, ska de inkluderas i måttet. Eventuella klackar i batteriets nederkant ska också inkluderas. Måttet anges i millimeter och ska alltså motsvara batteriets totala höjd där det är som högst.

Measure your car battery 1

Exempel 2

Om du har ett bilbatteri där polerna inte sitter ovanpå batteriet, utan är inneslutna i dess hölje, mäter du den totala höjden (C) inklusive eventuella förhöjningar i höljet. Måttet anges i millimeter och ska alltså motsvara batteriets totala höjd där det är som högst. Behöver du veta bredd och höjd på batteriets fästklack mäts dessa enligt (E) och (G). Tänk dock på att fästklacken och alla eventuella andra utstickande delar ska inkluderas i längd-, bredd- och höjdmått när de anges på vår söksida.

Measure your car battery 2

Exempel 3

Om du har ett batteri med både utstickande poler och utstickande kanter på batteriets övre del ska samtliga dessa inkluderas när du mäter batteriets längd (A), bredd (B) och höjd (C). Alla mått anges i millimeter och ska alltså motsvara batteriets totala längd, bredd och höjd där det är som störst.

Measure your car battery 3