Batteriexpressens tips och råd: Båt & Fartyg


Vilken typ av batteri och hur många behöver jag?

 

Om du bara skall starta en motor

Då föreslår vi tveklöst 1 st vanligt startbatteri med tillräcklig startström som anges i CCA (Cold Cranking Amp) vilket avser strömstyrkan vid minus 18 grader Celsius eller MCA (Marine Cranking Amp) som gäller vid 0 (noll) grader Celcius. CCA värdet skall uppgå till minst det som motortillverkaren föreskriver vid den lägsta temperatur du avser använda båten.
Om du inte vet så kan du läsa om riktvärden nedåt i denna skrift under rubriken "Hur stora batterier behöver du?"
Klicka här för att gå direktOm du skall ut på mindre turer med eller utan övernattning

Här sätts batteriets cyklingstålighet på prov och då rekommenderar vi vätskefyllda s.k. deep-cycle batterier. Genast du släppt förtöjningarna så påbörjas förbrukningen och över en natt har du kanske använt 25-35 % av kapaciteten. Genast du startar igen så börjar motorn ladda batterierna. Så fortsätter det upp och ned i vågdalen även för batterikapaciteten. Batterierna måste tåla detta och därför behövs deep-cycle batterier som klarar återkommande djupa urladdningar utan att ta skada som ett startbatteri skulle göra. Därför har de flesta båtarna förbrukarbatterier som är s.k. deep-cycle batterier och inte startbatterier.
Deep-cycle batterierna kan vara av tre typer:
Traditionella vätskebatterier - AGM batterier - Gel batterier

Dessa är dyrare än startbatterier i inköp men gjorda för cyklisk drift och har därför en flerdubbel livslängd. Hur stora och många förbrukarbatteri skall jag ha?
Detta kan du läsa om nedåt i denna skrift under rubriken "Hur stora batterier behöver du?
Klicka för att gå direkt

 


Om du avser ligga ute länge och har en mängd utrustning som skall drivas

Båtägare som ligger ute länge med stora laster och sällan kommer åt landström Skall utrusta båten med 1-2 stora batteribanker.
Riktiga deep-cycle batterier krävs här och dessa finns, vilket tidigare sagts av tre typer: * Traditionella vätskebatterier * AGM batterier * Gel batterier
Klicka här för att gå direkt
Om du bara skall starta en motor

Då föreslår vi tveklöst 1 st vanligt startbatteri med tillräcklig startström som anges i CCA (Cold Cranking Amp) vilket avser strömstyrkan vid minus 18 grader Celsius eller MCA (Marine Cranking Amp) som gäller vid 0 (noll) grader Celcius. CCA värdet skall uppgå till minst det som motortillverkaren föreskriver vid den lägsta temperatur du avser använda båten. Om du inte vet så kan du läsa om riktvärden nedåt i denna skrift under rubriken ”Hur stora batterier behöver du?”
Tillbaka till toppen

 


Om du skall ut på mindre turer med eller utan övernattning

Här sätts batteriets cyklingstålighet på prov och då rekommenderar vi vätskefyllda s.k. deep-cycle batterier. Genast du släppt förtöjningarna så påbörjas förbrukningen och över en natt har du kanske använt 25-35 % av kapaciteten. Genast du startar igen så börjar motorn ladda batterierna. Så fortsätter det upp och ned i vågdalen även för batterikapaciteten. Batterierna måste tåla detta och därför behövs deep-cycle batterier som klarar återkommande djupa urladdningar utan att ta skada som ett startbatteri skulle göra. Därför har de flesta båtarna förbrukarbatterier som är s.k. deep-cycle batterier och inte startbatterier. Deep-cycle batterierna kan vara av tre typer:
* Traditionella vätskebatterier * AGM batterier * Gel batterier
Dessa är dyrare än startbatterier i inköp men gjorda för cyklisk drift och har därför en flerdubbel livslängd. Hur stora och många förbrukarbatteri skall jag ha? Detta kan du läsa om nedåt i denna skrift under rubriken ”Hur stora batterier behöver du?
Tillbaka till toppenOm du avser ligga ute länge och har en mängd utrustning som skall drivas

Båtägare som ligger ute länge med stora laster och sällan kommer åt landström Skall utrusta båten med 1-2 stora batteribanker. Riktiga deep-cycle batterier krävs här och dessa finns, vilket tidigare sagts av tre typer: * Traditionella vätskebatterier * AGM batterier * Gel batterier
Tillbaka till toppen

 

Hur många batterier eller batteribanker behöver du?

1st Batteri

Ett startbatteri är lämpligt om du har en liten öppen motorbåt men om du har en segelbåt med snörstartad motor behöver du ett deep-cycle batteri.

2st Batterier

Två batterier är den vanligaste tillämpningen på medelstora motor- och segelbåtar. Ett startbatteri till motorn och ett deep-cycle batteri till förbrukarna. Observera att start- och förbrukarbatterierna måste vara av samma typ d.v.s. när du använder Gel eller AGM som förbrukarbatteri så måste också startbatteriet vara av typen Gel eller AGM. Om förbrukarbatteriet är ett sedvanligt vätskebatteri av deep-cycle typ så kan startbatteriet vara ett vanligt vätskefyllt batteri eller också ett deep-cycle batteri förutsatt att deep-cycle batteriet har tillräcklig startkapacitet (CCA eller MCA).

Två batterier eller batteribankar

Liknar ”Två batterier” enl. ovan men förbrukarbatterierna har utökats till flera. Det är då enkelt att bara lägga till flera batterier då utrustningen (och förbrukningen) i båten ökar. Hur stora batterier behöver du? Så här stora startbatterier behöver du: Se i din motormanual vad motortillverkaren rekommenderar vid den lägsta temperatur du avser använda båten. Alternativt kan du använda följande siffror som riktvärden:

  • För att starta en 4-cylindrig 4-takts motor krävs ca. 6-700 CCA
  • För att starta en 6-ylindrig 4-takts motor krävs ca. 7-800 CCA
  • För att starta en 8-cylindrig 4-takts motor krävs ca. 750-850 CCA
  • För att starta en 3-cylindrig dieselmotor krävs ca. 6-700 CCA
  • För att starta en 4-cylindrig dieselmotor krävs ca. 7-800 CCA
  • För att starta en 8-cylindrig dieselmotor krävs ca. 800-1200 CCA

För att räkna om MCA till CCA, multiplicera med 0,8. CCA är enl. BCI:s definition den urladdningsbelastning i ampere som ett nytt fulladdat batteri kan leverera vid minus 18 grader Celscius under 30 sekunder medan batterispänningen håller sig över 7,2Volt. Om mera startström krävs så kan man parallellkoppla två identiska 12V batterier. Vid parallellkoppling av två identiska batterier avseende typ, ålder och kapacitet så fördubblar du startströmskapaciteten CCA. Om du kopplar två i serie som inte är av samma kapacitet, typ eller ålder så kommer batteriet med lägst kapacitet att överladdas eller urladdas mera än det andra. Så här stora förbrukarbatterier behöver du.

Du kan räkna ut summan av förbrukarna och kapacitetsbehovet så här vid en spänningav 12V:

 Förbrukare  Förbr. i W  Förbrukning A(W/V)  Timmar  Kap.behov (W/Vxh)
 
Kylskåp 30 2,5 24 60

4 lanternor 60 5,0 4 20

TV 45 4,0 3 12

Summa kapacitetsbehov/dygn: 92 Ah

 

 

Nu kan du räkna vad en typisk fritidsbåt behöver för batterikapacitet genom att multiplicera med en s.k. batteri faktor som är måttet på batteriets djupurladdningsförmåga.
*Om du köper ett fritidsbatteri: Då är faktorn 1,8 och du behöver 1,8x 92Ah = 165Ah batterikapacitet.
*Om du köper ett riktigt deep-cycle vätske batteri : Då är faktorn 1,6 och du behöver 1,6x92Ah = 147Ah batterikapacitet.
*Om du köper ett Gel eller AGM batteri : Då är faktorn 1,2 och du klarar dig med 1,2x92 = 110Ah batterikapacitet.

Några tips om grovlek på kablar.

För kabeldimensionering gäller generellt dessa rekommendationer:

20-25 fots båtar

· mellan batterier ca. 0,5 m, 25 mm2
· batteri till startmotor 35 mm2
· batteri till el-central 16 mm2
· batteri till generator ca. 1,5 m, 35 mm2

25-30 fots båtar

· mellan batterier ca. 0,5m, 25 mm2
· batteri till startmotor 50 mm2
· batteri till el-central 25 mm2
· batteri till generator ca. 2,5 m, 50 mm2
· batteri till ankar vinsch, 25 mm2
· batteri till bogpropeller, 95 mm2
· batteri till 230V inverter (omriktare), 35 mm2

30-35 fots båtar

· mellan batterier ca. 0,35m, 25 mm2
· batteri till startmotor 70 mm2
· batteri till el-central 35 mm2
· batteri till generator ca. 2,5 m, 70 mm2
· batteri till ankar vinsch, 35 mm2
· batteri till bogpropeller, 120 mm2
· batteri till 230V inverter (omriktare) , 50 mm2

Parallellkoppling av batterier

Hur Du KAN öka batterikapaciteten

Om du behöver mera kapacitet Ah eller RC (reservkapacitet) så finns det normalt sett tre vägar att gå: 1. Två eller flera 12V batterier kan parallellkopplas. Dessa skall vara identiska och kopplade exakt som visas i nedanstående schemaritning för bästa resultat. Om du parallellkopplar två 12V batterier som är identiska avseende märke, typ, kapacitet och ålder så kan du mera än fördubbla kapaciteten tack vare Peukert effekten (förklaras närmare under 38 frågor och svar). Om du parallellkopplar två eller flera batterier (eller batteribanker) som inte är identiska i kapacitet, typ eller ålder så blir en korrekt laddning svårare. Att använda en korrekt dimensionerad "smartladdare" är att varmt att rekommendera i detta fall. För att bättre kunna balansera spänningen observera att samtliga kablar måste vara identiska i area och typ och av exakt samma längd.

 

Antalet batterier som kopplas parallellt skall begränsas till max 4 st. 

Seriekoppling av batterier

Två identiska batterier kan kopplas i serie enl. nedanstående schematiska ritning. Blanda inte batterier av olika typer, märke och kapacitet för då överladdar eller urladdas batteriet (eller cellen) med lägst kapacitet. Seriekopplade batterier är mycket lättare att ladda korrekt, ger större driftsäkerhet pga. färre celler men är begränsade till det batteri (eller cell) som som har den lägsta kapaciteten i serien.

 

Serie-parallell koppling av batterier

När batterierna kopplas exakt som visas i nedanstående schema så laddas/urladdas/batterierna lika och dess livslängd ökar. Observera att batterikablarna mellan batterierna och batteripaketen måste vara av exakt samma typ, diameter och längd. Kablarna skall dessutom vara så korta som möjligt för att förhindra ett större spänningsfall än 0,075Volt (75 millivolt) eller mindre i kablarna och anslutningarna. Batterikablar till inverter (omvandlare) eller andra stora laster skall vara lika långa och av samma diameter och typ för att batterierna skall laddas/urladdas jämt. Det som är viktigt är att batteritillverkarens rekommenderade laddspänning påföres direkt över batterianslutningarna från laddaren. Genom att använda en justerbar batterivakt ställd på 10,5 volt ( 12V är ännu bättre ) så förhindras de så skadliga djupurladdningarna, cellernas reversering samt så skyddas den elektroniska utrustningen

 

Hur du väljer batteri när du har bogpropeller

När du har en bog- och/eller akterpropeller är det viktigt at du väljer ett batteri som kan leverera den strömstyrka CCA (EN) som krävs för att driva propellern. Oftast är detta ett vanligt renodlat startbatteri som används men det går lika bra med förbrukarbatterier såsom deep-cycle, AGM eller GEL batteri. Se bara till att batteriets CCA värde är tillräckligt högt. Nedan kan du se några rekommendationer (Källa: Side-Power Thruster Systems): Den uppgivna dragkraften är uppmätt vid 10,5V. När man använder 24V system får man oftast ut en större dragkraft än vad som angivits nedan. Dragkraft kg Typisk båt storlek fot/meter Min.batterikapacitet CCA (EN) 30-40 20-34, 6,5-10,5 235/12V 60 29-38, 9-12 400/12V, 200/24V 80-130 35-48, 10-15 650/12V, 300/24V 210-240 50-78, 15-24 840/24V

Nyttan med solceller och vindgenerator

Solpaneler hjälper till att hålla batterierna laddade och en enda panel på minst 25W kan driva ett normalstort strömsnålt kylskåp. Dom är enkla att installera och kräver inget underhåll. Hur stora paneler behöver du? Nedanstående tabell är en indikation på vad panelstorlekar kan prestera en normalsommar 20-25W panel ger 8-10Ah/dag dvs. 96-120 Wh (Watt-timmar) per dag 40-50W panel ger -18Ah/dag dvs. 216 Wh (Watt-timmar) per dag
Obs! Du måste använda en regulator för att förhindra överladdning och för att optimera laddningen till batteriet. Till paneler under 20W behövs dock ingen regulator. Ett mätinstrument som minst visar batterispänning (V) och laddström (A) är också bra att ha. En vindgenerator ger samma fördelar som solpanelerna och en typisk uteffekt för en rotordiameter på ca. 90cm är 90W vid en startvind på 3m/sek., för en rotordiameter på ca. 115cm , 400W vid 3m/sek. Även här krävs en regulator som dock ofta kan vara inbyggd i själva vindgeneratorn redan från fabrik.

Klicka här för att komma till produkterna